1. Vlastníkem internetového obchodu Lental.cz, dále jen Obchod, je:
  Firma „LENART“ Tomasz Lenart, DIČ: PL7331307428, REGON: 100430080
  Sídlo společnosti se nachází v: 95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 6
 2. Předpokládáme, že Uživatel zadávající objednávku, dále jen Zákazník, se seznámil s obsahem Obchodních podmínek a přijal ustanovení v nich obsažená.
 3. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Obchod si vyhrazuje právo omezit používání webových stránek www.Lental.cz.
 4. Zadáním objednávky je třeba rozumět vyplnění „objednávkového formuláře“ na webu obchodu a jeho odeslání na Lental.cz
 5. Objednávající je povinen vyplnit „objednávkový formulář“ úplně a v souladu se skutečností.
 6. Po zadání objednávky Uživatelem obdrží automatickou odpověď z webu Lental.cz s objednávkou. Obchod si vyhrazuje právo potvrdit přijetí objednávky telefonicky.
 7.  Lental.cz si v každém případě vyhrazuje právo ověřit objednávku a zrušit ji v případě oprávněných pochybností o spolehlivosti takové objednávky.
 8. Realizace objednávky bude zahájena následující pracovní den bezprostředně následující po dni zadání objednávky. V případě nutnosti ověření objednávky bude tato předána k vyřízení následující pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla ověřena.
 9. Při pochybnostech se má za to, že kupní smlouva byla uzavřena počátkem začátku realizace objednávky.
 10. Uvedené ceny nezahrnují paušální náklady na dopravu.
 11. Lental.cz si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží bez předchozího upozornění. Změna ceny se nevztahuje na objednávky přijaté k realizaci.
 12. Lental.cz si vyhrazuje právo stáhnout jednotlivé zboží z nabídky bez předchozího upozornění.
 13. Maximální doba vyřízení objednávky (do odeslání zásilky zákazníkovi) je 10 dnů. K dodací lhůtě je třeba připočítat dobu doručení kurýrem (do 2 dnů).
 14. Lental.cz účtuje paušální poplatek pokrývající náklady na odeslání zásilky zákazníkovi, který si uživatel může kdykoli přečíst na stránce nákladů na dopravu.
 15. Lental.cz může v rámci propagace pozastavit vybírání paušálního poplatku zveřejněním příslušných informací na domovské stránce.
 16. Lental.cz nenese odpovědnost za doručení balíků společností "Česká pošta" nebo kurýrními společnostmi mimo termín.
 17. Platbu za objednané zboží je možné provést na dobírku při převzetí zboží nebo převodem na účet Lental.cz.
 18. V případě objednávek sestávajících z více zboží, které mají být dodány v jedné zásilce, bude datum dokončení záviset na datu dokončení posledního prvku objednávky ze strany Lental.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.
 19. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem.
 20. Osobní údaje uživatele jsou chráněny v souladu se zásadami internetového obchodu Lental.cz: zásady ochrany osobních údajů.
 21. Ke každé objednávce je přiložen doklad o provedených nákupech. Nákupní doklad je přiložen přímo k balíku nebo umístěn pod expedičním listem v horní části balíku.
 22. Po dobu akce na všechny produkty je v tu dobu voucher na první nákup neaktivní.
 23. Slevy a akce nezahrnují dárkové balení.                                                                                                                                                               

  VRÁCENÍ A VÝMĚNA        
                                                                                                                                                                                                                                
 24. Podle zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. 
 25. Vrácení je možné pouze v případě nepoužitého zboží s etiketou. Není to možné pouze v případě, že je produkt poškozen, zkopírován nebo jakýmkoli způsobem používán. Vrácené zboží zasílejte na adresu uvedenou v kontaktu na Lental.cz s poznámkou "VRÁCENÍ”.
 26. K vrácenému/vyměněnému zboží musí být přiložen vytištěný a vyplněný formulář, který je ke stažení na: https://www.Lental.cz/pl/content/6-zwrot-i-wymiana a doklad o koupi.
 27. Obchod umožňuje možnost výměny zboží za jiné, a to do 14 dnů ode dne převzetí zásilky zákazníkem z obchodu.
 28. Náklady na vrácení zásilky do Obchodu za účelem výměny zboží nese Zákazník, vrácená zásilka je zaslána na náklady Prodejny.
 29. Pokud je cena produktů určených k výměně jiná (vyšší nebo nižší), měli byste je vrátit a poté znovu zakoupit v obchodě.
 30. Doba výměny zboží za jiné je max. 7 pracovních dnů.
 31. K úhradě nákladů na zakoupené zboží dochází maximálně do 14 pracovních dnů od převzetí zásilky od zákazníka Obchodem.
 32. Vrácení peněz se provádí bankovním převodem na číslo účtu zákazníka uvedené ve formuláři pro vrácení.
 33. V případě vrácení zboží obchod nevrací náklady na dopravu.                                                                                                                                                             

  REKLAMACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 34. Na všechny produkty v Obchodě se vztahuje jednoletá záruka od okamžiku, kdy zákazník obdrží balíček.
 35. Zjistí-li zákazník na zakoupeném zboží vadu, může ji oznámit telefonicky, e-mailem, messengerem nebo písemně.
 36. Po potvrzení přijetí reklamace by měl Zákazník neprodleně zaslat produkt na adresu Obchodu s náležitou péčí při zajištění produktu. K inzerovanému produktu musí být přiložen stažený, vytištěný a vyplněný formulář dostupný na https://www.lental.cz/cs/content/8-vraceni-a-vymena-zbozi a doklad o koupi.
 37. Je-li potvrzena existence vady, Obchod na žádost Zákazníka vymění vadný výrobek za nezávadný nebo vadu odstraní, ledaže by bylo nemožné splnit způsob určený Zákazníkem nebo by to vyžadovalo neúměrné náklady.
 38. Náklady na přepravu v případě oprávněné reklamace nese Obchod. Zákazník může sám zaslat balíček k posouzení reklamace a v případě výskytu popsané závady požádat o vrácení peněz (poštovné kompenzujeme až do výše 99 Kč). Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 39. Zákazník si může vyžádat objednávku kurýrní služby k vyzvednutí reklamovaného balíku prostřednictvím obchodu. Kurýr vyzvedne zásilky následující pracovní den mezi 8 - 18 hod. V případě neúspěšného pokusu o vyzvednutí zásilky obchod již další pokus neprovádí a náklady na dopravu pak nese Zákazník..
 40. Prodejna odpoví na žádost zákazníka nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky.